Davines a comfort zone jsou certifikováni B Corp™

27.03.2017 17:10

B Corporations® Davines

STALI JSME SE SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉ SÍTĚ, KTERÁ POUŽÍVÁ PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO DOBROU VĚC.

B Corporations® používá sílu podnikání k řešení sociálních a ekologických problémů. B Corporations® nechce být pouze nejlepší na světě, ale nejlepší pro svět.

Skupina Davines vznikla jako podnikání, které má pozitivní dopad na lidí a životní prostředí. V průběhu let, jsme zrealizovali různé projekty, jako naši Ethical Chart a náš Sustainability Report .

Dnes s potěšením zveřejňujeme náš závazek s mezinárodní certifikací! Na konci listopadu 2016, Skupina Davines a její 2 značky - Davines a Comfort Zone – se staly B Corporation® , novým typem společnosti, která splňuje nejvyšší nároky na celkovou sociální a ekologickou výkonnost, transparentnost a odpovědnost. Stali jsme se součástí skupiny se skoro 2000 certifikovanými společnostmi B Corporations® z více než 130 odvětví a 50 zemí s 1 jednotným cílem – nově vymezit úspěch v podnikání. B Corp™ je certifikace, jako fair trade/ spravedlivý obchod, avšak pro celou společnost.

K získání certifikace jsme museli splnit požadavky neziskové B LAB®, která měřila "to podstatné", což znamená výkonnost podniku v pěti oblastech: pracovníci, vedení, komunita, zákazníci a životní prostředí.

Naše hodnocení bylo vynikající v několika oblastech:

  • analýza životního cyklu výrobků (SLCA) na základě jejich ekologických a sociálních dopadů.

  • redukce obalových materiálů výrobků - s nižším dopadem na životní prostředí a větší zodpovědností k designu produktu.

  • snížení odpadu a zvýšení procenta přidělené recyklace.

  • zapojení všech dodavatelů do procesu certifikace.

  • pozornost v rámci sociálního zabezpečení pracovníků firmy.


Důležitá data

  • skupina Davines pevně věří v rovnost žen a mužů, se 48% manažerských rolí obsazený ženami

  • recyklujeme nebo zpět získáváme 31% našeho celkového množství odpadu

  • používáme 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů (roční výsledek 2015, Sustainability Report).


V hodnocení na bodovací stupnici od 80 do 200 bodů, jsme se umístili s počtem 99 bodů.

Výsledek ukazuje vysokou úroveň efektivity a transparentnosti.

Bart Houlahan, spoluzakladatel B LAB® tvrdil: "99 bodů je nad průměrem v celé komunitě certifikovaných B korporací, [...] a s ohledem na velikost společnosti, kterou Davines je, se jedná o pozoruhodný výsledek, na který byste měli být opravdu hrdí."

Nicméně výsledek považujeme za dobrý a nastavenou laťku budeme krok za krokem vylepšovat, s ambicemi stát se následováníhodným příkladem a nejlepší společností na světě!