Volné radikály

01.01.2014 15:24

Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice. Volné radikály vznikají i uvnitř těla při různých chemických postupech těla - účastní se na fyziologických funkcích. Vysoká a poměrně nespecifická chemická reaktivita činí volné radikály nebezpečné pro všechny živé struktury. Volné radikály jsou z toho důvodu nespecifickou ale účinnou zbraní imunitního systému. Některé buňky imunitního systému (neutrofily, makrofágy) mohou po stimulaci podstatně zvýšit svůj metabolismus (tzv. respirační vzplanutí) a do svého okolí začnou produkovat agresivní látky charakteru mj. volných radikálů.

Volné radikály mohou vznikat v důsledku zevních fyzikálních faktorů, nejčastěji v důsledku působení záření na v zásadě libovolné molekuly. Protože vznik radikálu vyžaduje menší množství energie, může vznik volných radikálů vyvolat nejen ionizující záření, ale třeba i záření ultrafialové. Takto vzniklé volné radikály jsou již jednoznačně škodlivé.

Volné radikály se mohou o těla dostat i z vnějšího prostředí. Může se jednat jak o průmyslové polutanty (znečištění), tak i o látky užívané záměrně. Nejčastěji jde o látky obsažené v cigaretovém kouři, jedná se však i o následující látky:

 • dusitany
 • chlór
 • kyslíkové radikály, kyslík, ozón, peroxidy, oxidy a jejich reaktivní sloučeniny
 • těžké kovy
 • železo a měď zejména v některých sloučeninách
 • některé herbicidy a pesticidy
 • tuky přepálené a vlivem tepla, světla a času za přístupu vzduchu zoxidované (žluklé)

Volné radikály hrají roli ve vzniku nebo rozvoji několika desítek onemocnění, jedná se zejm. o následující:

 • ateroskléróza
 • nádorová onemocnění
 • Alzheimerova choroba

Přirozené antioxidanty (viz. také zde) - v lidském těle je několik systémů a látek podílejících se na likvidaci volných radikálů. Jde např. o následující látky:

 • glutathion - chrání organismus před oxidačním stresem (podílí se na odstraňování peroxidu vodíku), vyskytuje se v mase, zelenině i ovoci
 • vitamín C
 • vitamín E
 • kyselina močová - urea

Zdroj Wikipedie